Artikelen

Op dit forum publiceren bijdragen over specifieke onderwerpen. Hiermee willen we een discussie over belangrijke onderwerpen starten, input van deskundigen vernemen, visies inventariseren en challengen en voorbeelden en casus bespreken. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk duidelijkheid en consensus te verkrijgen over deze onderwerpen. Wanneer u wilt reageren op een artikel stuur uw reactie dan aan info@nffi.nl. Wij plaatsen uw reactie z.s.m.

NFFI reageert op concept Beoordelingskader Forensisch Financieel Onderzoek van het NRGD
Aard, omvang en complexiteit van financieel-economische criminaliteit
De achtergrond van financieel forensisch onderzoek
De onafhankelijkheid van de onderzoekers
De reikwijdte van financieel forensisch onderzoek
Het feitenonderzoek op hoofdlijnen
Onderzoeksmethoden voor financieel forensisch onderzoek
Het actief verzamelen van gegevens
Hypocognition van accountants en andere professionals