NFFI

Welkom bij het NFFI

Stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI) is een onafhankelijke beroepsorganisatie die als doel heeft een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van financieel forensisch onderzoek. Daartoe heeft het NFFI een register opgezet voor financieel forensisch deskundigen, zijnde natuurlijke personen die voldoende toegerust zijn om als financieel forensisch deskundigen op te kunnen treden.

Met een openbaar register wil het NFFI transparantie en inzicht bieden in de kwaliteit van financieel forensisch onderzoekers in Nederland. Lees meer >

Forumdiscussie

Op het NFFI Forum publiceren we met regelmaat een nieuwe bijdrage over een specifiek onderwerp. Hiermee willen we een discussie starten, input van deskundigen vernemen, visies inventariseren en challengen en voorbeelden en casussen bespreken. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk duidelijkheid en consensus te verkrijgen over deze onderwerpen. U bent van harte uitgenodigd om uw mening te delen op dit forum. Discussieer mee op het Forum >

Download folder van het NFFI