Opleidingen

Geaccrediteerde opleidingen

De onderstaande forensische opleidingen zijn geaccrediteerd en zijn daarmee een geacrrediteerde opleiding als bedoeld in het Besluit Voorwaarden voor registratie in het NFFI onder b.

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)
Opleiding Financieel Forensisch Deskundige

 

Zie de Reglementen en Besluiten.