Registratie

Voor wie is het register bedoeld?
Het register richt zich op accountants, advocaten en onderzoekers op financieel forensisch gebied die werkzaam zijn bij de overheid, semi-overheid en publiekrechtelijke organen en private organisaties. Dit kunnen medewerkers zijn van DNB, AFM, ACM, FIOD, politie, van advocaten- en accountantskantoren en van andere gespecialiseerde kantoren. Het register richt zich ook op deskundigen van andere disciplines (technisch, operationeel of psychologisch) wanneer die hun werkzaamheden overwegend uitvoeren ten behoeve van financieel forensisch onderzoek. Registratie in het register biedt financieel forensisch deskundigen de mogelijkheid om zich in de markt te onderscheiden ten aanzien van de eisen van professionaliteit, onafhankelijkheid en integriteit.

Voorwaarden voor registratie
Aan opname in het register zijn voorwaarden verbonden. Kandidaten dienen zich minimaal 5 jaar beroepshalve met financieel forensisch onderzoek bezig te houden. Wanneer u een geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd is de termijn 2 jaar. Asp ffe hebben een HBO opleiding en zijn werkzaam in een relevante werkkring. De voorwaarden voor toelating zijn vastgelegd in het ‘Besluit Voorwaarden voor registratie in het NFFI’. De Commissie van Toelating toetst aan de hand van de Reglementen of kandidaten voldoen aan de eisen. Lees de reglementen en besluiten >

Toekenning titel FFE
Geregistreerden mogen achter hun naam de titel “FFE” of “asp ffe” voeren, naar keuze te duiden als Financieel Forensisch Expert of Financial Forensic Expert. De titel is gebonden aan het ingeschreven staan in het register; na uitschrijving vervalt het recht tot het voeren van de titel.