Permanente Educatie

 

De in het register van de beroepsorganisatie geregistreerde deskundigen zijn gehouden hun forensische kennis en vaardigheden op een zodanig niveau te houden, dat zij aantoonbaar, blijvend voldoen aan de ter zake geldende voorwaarden voor registratie in het NFFI.

Voor permanente educatie relevante reglementen en besluiten
PE-Reglement, 11-11-2021
Reglement Commissie Permanente Educatie, Vakontwikkeling en Gedrags- en Beroepsregels, 11-11-2021