De PE-Commissie


Commissie Permanente Educatie, Vakontwikkeling en Gedrags- en Beroepsregels

  • M.C. Ligthart RA FFE, Voorzitter
  • B.B. van der Meer MSc
  • vacature

De Commissie Permanente Educatie, Vakontwikkeling en Gedrags- en Beroepsregels is nog niet volledig.