Commissie van Toelating

 

De Commissie van Toelating van het NFFI adviseert het bestuur van de Stichting omtrent de toelating van deskundigen tot het register, door de kwalificaties van de kandidaten te toetsen aan het Besluit Voorwaarden voor registratie in het NFFI

Voor de commissie van toelating relevant reglement

Reglement CvT, 11-11-2021