Forum

Op dit forum publiceren we bijdragen over specifieke onderwerpen. Hiermee willen we een discussie over belangrijke onderwerpen starten, input van betrokken deskundigen vernemen, visie inventariseren en challengen en voorbeelden en casussen bespreken. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk duidelijkheid en consensus te verkrijgen over deze onderwerpen. U ben van harte uitgenodigd om uw mening te delen op dit forum. Lees de artikelen >>

Financieel forensisch onderzoek: what’s next?

Professionalisering van financieel forensisch onderzoek vraagt om een geïntegreerde aanpak, met een multidisciplinaire samenwerking van verschillende disciplines. Alleen gezamenlijk kunnen onderzoekers de aanpak van onderzoeken verbeteren en de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens verhogen. Met dit forum willen we een bijdrage leveren aan het debat over de kwaliteit van waarheidsvinding en de theorievorming omtrent financieel forensisch onderzoek (FFO).

FFO, oftewel: De blinde mannen en de olifant

Er waren eens zes blinde mannen en een olifant. Elk van de blinde mannen voelt een ander deel van de olifant en denkt de gehele olifant te herkennen. Financieel forensisch onderzoek dat uitgevoerd wordt door verschillende professionals lijkt daarop. Elke professional afzonderlijk meent het volledige overzicht te hebben.

Over ‘De blinde mannen en de olifant’

John Godfrey Saxe schreef in de 19e eeuw over zes blinde Indiase mannen en een olifant. De fabel beschrijft de beperkte ervaringen en het perspectief van zes blinde mannen die elk een onderdeel van de olifant onderzoeken. Iedere blinde man zet zijn beperkte ‘zicht’ op de olifant neer als de ultieme waarheid. Deze fabel geeft de bestaande praktijk op het terrein van de aanpak van financieel-economische criminaliteit goed weer. Gelet op de grote maatschappelijke relevantie van dit onderwerp is het onwenselijk dat financieel-economische criminaliteit op eenzelfde wijze door blinde mannen wordt onderzocht als de olifant. Deze werkwijze onderschat de aard, omvang en aanpak van de problematiek van financieel-economische criminaliteit, doet geen recht aan de belangen van alle stakeholders en is de rechtstaat onwaardig. Lees ‘De blinde mannen en de olifant’ >>