Discussiebijeenkomst

De verschillen tussen conventioneel en forensisch onderzoek op financieel terrein

De afgelopen jaren is forensisch onderzoek meer en meer in de belangstelling komen te staan. Helaas door allerlei affaires niet altijd in positieve zin.

Het NFFI organiseerde op 29 maart 2023 een vakinhoudelijke bijeenkomst over de verschillen tussen conventioneel en forensisch onderzoek op financieel terrein. De presentatie en debat met deelnemers betrof de verschillen en de consequenties op de uiteindelijke onderzoeksbevindingen. In de praktijk blijkt met enige regelmaat dat onderzoekers zich niet bewust zijn dat de onderzoeksaanpak en -uitvoering van deze twee typen onderzoek diametraal verschillen. Het toepassen van een verkeerde onderzoeksaanpak zal dus nooit leiden tot het door de cliënt of rechter gevraagde inzicht in het feitencomplex. De onderzoeker zal eerder geconfronteerd kunnen worden met negatieve consequenties, zoals een ontevreden cliënt, negatieve pers of een tuchtklacht, terwijl dit voorkomen had kunnen worden.

Lees de presentatie