Kwaliteitskeurmerk

Kwaliteitskeurmerk
De urgentie van een kwaliteitskeurmerk voor financieel forensisch onderzoekers is hoog. Onderzoek naar financieel-economische criminaliteit is complex. Dat laten de casus uit de praktijk duidelijk zien. Bestuurders worstelen met incidenten. Zij zijn dikwijls niet goed geïnformeerd over een adequate aanpak. Of bang voor hoge onderzoekskosten, terwijl daar onvoldoende resultaten tegenover staan. Rechters komen op grond van een beperkt feitencomplex dikwijls niet tot een goede feitenvaststelling en een rechtvaardige uitspraak. Dit leidt tot teleurstelling en ondergraaft het maatschappelijk vertrouwen in het rechtssysteem. Een professioneel financieel forensisch deskundige is in staat hoogwaardige kwaliteit te leveren in financieel forensisch onderzoek. Het NFFI wil dit onderstrepen en uitdragen met haar register voor financieel forensisch deskundigen.

Doelstelling NFFI
Met een openbaar register wil het NFFI transparantie en inzicht bieden in de kwaliteit van financieel forensisch onderzoekers in Nederland. Het register dient te fungeren als een kwaliteitskeurmerk en heeft geen commercieel doel. Het NFFI ontplooit geen commerciële activiteiten.