Aanmelden

Aanmelding voor het FFE-register
Om u aan te melden voor het FFE register van het NFFI, dient u de volgende documenten aan te leveren aan de secretaris van het NFFI:
• Aanmeldingsformulier; (voor sjabloon Aanmeldingsformulier NFFI, 01-12-2015);
• Curriculum Vitea (volgens Sjabloon CV, 01-12-2015);
• Vragenlijst Integriteit (volgens sjabloon Vragenlijst Integriteit, 01-12-2015);
• Bijlagen bij de Vragenlijst Integriteit (indien van toepassing);
• Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart;
• Uittreksel KvK, in het geval u eigenaar, vennoot of DGA bent;
• Bewijs van lidmaatschap Beroepsorganisatie, waarin vermeld wordt dat u lid bent en sinds wanneer (indien van toepassing);
• Kopie van het diploma van de gevolgde forensische opleiding (indien gevolgd);
• Een voor registratie bij het NFFI afgegeven Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (Van dit document moet u het Origineel toezenden per post);Uw aanvraag tot registratie kan alleen in behandeling worden genomen, wanneer deze volledig is en de gevraagde bijlagen ook toegevoegd zijn.

Door het inzenden van het aanmeldingsformulier verbindt u zich om de, aan de behandeling van uw aanmelding verbonden kosten, waaronder die van de toetsing door de Commissie van Toelating (CvT), te betalen. Deze kosten worden in beginsel niet gerestitueerd wanneer uw aanvraag wordt afgewezen. Wanneer er bij u twijfel leeft of u kunt voldoen aan de gestelde eisen, dan kunt u uw specifieke situatie kort schetsen en per e-mail voorleggen aan de secretaris (secretaris@nffi.nl).
Een uitgebreide toelichting op de aanmelding en de vragenlijst integriteit vindt u hieronder:
Toelichting Aanmeldingsformulier Vragenlijst, 01-12-2015

Lees ook de overige Reglementen en Besluiten