Discussiebijeenkomst

De verschillen tussen conventioneel en forensisch onderzoek op financieel terrein

De afgelopen jaren is forensisch onderzoek meer en meer in de belangstelling komen te staan. Helaas door allerlei affaires niet altijd in positieve zin.

Het NFFI organiseert op 29 maart 2023 een vakinhoudelijke bijeenkomst over de verschillen tussen conventioneel en forensisch onderzoek op financieel terrein. We willen deze verschillen en de consequenties op de uiteindelijke onderzoeksbevindingen bespreken, aangezien in de praktijk met enige regelmaat blijkt dat onderzoekers zich niet altijd bewust zijn dat de onderzoeksaanpak en -uitvoering van deze twee typen onderzoek diametraal verschillen. Het toepassen van een verkeerde onderzoeksaanpak zal dus nooit leiden tot het door de cliënt of rechter gevraagde inzicht in het feitencomplex. De onderzoeker zal eerder geconfronteerd kunnen worden met negatieve consequenties, zoals een ontevreden cliënt, negatieve pers of een tuchtklacht, terwijl dit voorkomen had kunnen worden.

Na een korte introductie op het NFFI, gaan we op bovenstaand onderwerp in aan de hand van een presentatie. Aan de hand van stellingen gaan we met elkaar in debat.

Datum, tijd en locatie

Datum: 29 maart 2023
Tijd:     14:00 – 16:00 uur
Locatie: Nader bekend te maken, omgeving Amsterdam. De bijeenkomst is zowel fysiek als via Teams bij te wonen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

    Ja, ik schrijf mij in voor de Discussiebijeenkomst.


    Lees eventueel voorafgaand een of meer van deze artikelen