Reactie NFFI op Discussienota NBA

Lees de reactie van het NFFI op de
NBA Discussienota: “Aanpakken en bestrijden van fraude; Wat moet en kan de accountant doen?”