Week van de integriteit

Week van de Integriteit.

De Week van de Integriteit is een jaarlijks initiatief om bewustwording te bevorderen. Tijdens de Week slaan partijen de handen ineen om Nederland bewuster te maken van het belang van integriteit. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties doen mee door in de Week van de Integriteit eigen initiatieven te ontplooien. Zo laten we zien dat integriteit een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. .

Doel
Het doel van de Week van de Integriteit is aandacht vragen voor het belang van integriteit. Het initiatief wil mensen bewust maken van integriteit en integer gedrag bevorderen. Op de werkvloer en in de bestuurskamer, bij de overheid, in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. Het initiatief brengt private en publieke partijen bijeen om gezamenlijk de impact te vergroten.

De Week van de Integriteit wil het debat stimuleren over wat integriteit in de praktijk betekent voor organisaties en individuen. Wat mogen we verwachten van medewerkers, van ambtenaren en bestuurders? Maar ook, wat is de verantwoordelijkheid van politici? Wat hebben bedrijven te doen, binnen Nederland, maar ook in het buitenland als zij internationaal zakendoen?

Wat deed het NFFI in 2017?
Het NFFI heeft zich ingespannen om een Onderzoeksprotocol op te stellen met daarin regels voor het op de juiste en professionele wijze uitvoeren van financieel forensische onderzoek. Daarvoor zijn alle aangesloten experts geraadpleegd en zij hebben bijgedragen aan het eindresultaat. Het NFFI brengt het Onderzoeksprotocol onder de aandacht van relevante partijen.
Bij gelegenheid van de Week van de Integriteit organiseerde het NFFI een intervisiebijeenkomst over de onderwerpen hoor en wederhoor en verschoningsrecht en de wijze waarop Financieel Forensisch Onderzoekers daarmee moeten omgaan om hun integriteit te behouden.

Wat deed het NFFI in 2016?
Integriteit speelt bij Financieel Forensisch onderzoek een grote rol. De onderzoekswerkzaamheden en het rapport  dat daar van wordt opgemaakt moet feitelijk zijn, moet de objectieve waarheid bevatten en moet onbevooroordeeld tot stand zijn gekomen.
Om het bewustzijn te vergroten hebben de aangesloten experts een voorval beschreven waarbij zij werden aangesproken op hun ‘integriteitsgevoel’. Zij beschreven hoe zij daar mee zijn omgegaan. De beschreven casus zijn verzameld aan alle experts weer beschikbaar gemaakt.