Essay en Moot Court wedstrijd 2021-2022

Teneinde de professionaliteit van financieel forensisch onderzoek inzichtelijk te maken, te stimuleren en verdergaand onder de aandacht te brengen organiseert het NFFI een Essay en Moot Court wedstrijd.

Aanmelden

  • Deelnemen kan door vóór de opgegeven startdatum in te schrijven op het mailadres emc@nffi.nl.
  • Aanmelden kan door opgave van naam, contactgegevens, vakgebied en voorgenomen onderwerp. Het NFFI kan om aanvullende informatie vragen.
  • Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Vragen

Vragen over de Essay en Moot Court wedstrijd 2021-2022 kunt u stellen op het mailadres emc@nffi.nl.