ESAA Opleiding Financieel Forensisch Deskundige geaccrediteerd

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)
Opleiding Financieel Forensisch Deskundige

De opleiding wordt aangemerkt als een door het NFFI geaccrediteerde forensische opleiding, als bedoeld in voorwaarde “b” van het “Besluit Voorwaarden voor registratie in het NFFI”.
Voor reeds bij het NFFI geregistreerde Financieel Forensisch Experts leidt het diploma van de opleiding tot 72 NFFI PE-Punten.